ΧΟΡΗΓΟΙ

Σιβιτανίδου 34, Καλλιθέα, 17676
Τηλ.: +30 210 95 60 106
Fax: +30 210 95 60 101
E-mail: info@fos.gr
Θεσσαλονίκης 248 στον Ταύρο (έναντι ηλ. Σταθμού Ταύρου).Το φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Τηλ.: 2103413666
E-mail: Skourli.Tsekoura@yahoo.gr

76 aitolikou st. 185 45 piraeus
Τηλ.: +30 210 462 0807
E-mail: gpsports1@hotmail.com
Ικονίου 22, Νέα Σμύρνη 17123
Τηλ.: +30 210 933 0038
E-mail: info@quilladv.gr
Ξενοφώντος 153, 17674 Καλλιθέα
Τηλ.: +30 210 48 200 47
E-mail: info@maildata.gr